Rodinné právo


  • Majetkové vzťahy v rodine

    a) manželské zmluvy
    b) zrušenie BSM
    c) zastupovanie v dedičských veciach