Procesné právo


  • 1. Zastupovanie pred súdmi v obchodných a občianskych veciach

    2. Zastupovanie v správnom konaní a správnych sporoch

    3. Zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva

    4. Zastupovanie v exekučnom alebo v konkurznom konaní

    5. Správa pohľadávok