Poradenstvo online


 • Na tomto mieste Vám tím PROiURiS advokátov rád poskytne niektoré právne služby prostredníctvom internetu, vyplnením nižšie uvedeného formuláru, bez toho aby ste museli osobne navštíviť advokátsku kanceláriu. Poskytneme Vám právne kvalifikované odpovede na Vaše otázky a navrhneme a pripravíme optimálne a efektívne riešenia vo Vami požadovanej veci.
 • Jednoduché a prehľadné nastavenia nášho on - line poradenstva Vám bez pochýb zaručia pohodlné a efektívne poskytnutie právnej pomoci pre väčšinu Vašich právnych situácií.
 
 • Právne poradenstvo je poskytované advokátmi ( na našej webovej stránke prejdite do sekcie ,,o nás'' ) v zmysle zákona a advokácii č. 586 / 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a tento fakt Vám zaručuje, že nami poskytované služby sú vždy spracované odborníkmi, ktorí zodpovedajú za kvalitu poskytnutého právneho poradenstva.

Príklady on-line právneho poradenstva:


 • - návrhy zmlúv a posudzovanie zmlúv zo všetkých oblastí slovenského práva a práva Európskej únie
 • - návrhy žalôb, predžalobných výziev, návrhov na vydanie platobného rozkazu (žaloby na zaplatenie dlžnej čiastky, na náhradu škody, na vydanie veci, na vypratanie nehnuteľností, atď.), vypracovanie odvolaní a iných opravných prostriedkov, návrhy na exekúciu
 
 • - zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností (konania pred obchodným registrom, živnostenským úradom, daňovým úradom, atď.)
 • - návrhy, dohody, žaloby v rodinnoprávnych vzťahoch (rozvod, výživné, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, atď.)
 • - a iné

Ako postupovať?


 1. Do poľa ,,e-mail,, tadajte e-mailovú adresu, na ktorú si želáte zaslať odpoveď.
 2. Do poľa ,,otázka,, opíšte stručne a zrozumiteľne Váš právny problém spolu s Vašimi konkrétnymi právnymi otázkami a kontaktnými údajmi.
 3. Kliknite na políčko ,,odoslať,,.
 4. Obratom (do 4hodín) Vám pošleme e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej správy, v ktorom Vám oznámime potrebný čas na analýzu Vašej otázky - vypracovania právneho rozboru a cenu za poskytnuté právne služby. Tento e-mail bude obsahovať aj informácie týkajúce sa inštrukcií na úhradu platby za vypracovanie právneho rozboru.
 5. Keď obdržime Vašu platbu do určeného času, zašleme Vám e-mail, ktorého prílohou bude právna analýza Vami opisovanej právnej situácie, spolu s odpoveďami na Vaše otázky, prípadne odporúčania a návrhy na riešenie Vášho právneho problému.
 6. V niektorých komplikovaných prípadoch, v ktorých nestačí komunikácia na diaľku a v ktorých ani nie je vhodné riešiť Váš právny problém prostredíctvom e-mailovej pošty, Vám samozrejme navrhneme stretnutie v našej advokátskej kancelárii.

Formulár

Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefón:
Otázka:


Upozornenia


 • Polia označené červenou farbou sú povinné.
 • Právne služby cez internet nie sú bezplatné právne poradenstvo, ale platená služba.
 • Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zák.č. 428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel on-line právneho poradenstva v rozsahu požadovanom vo formulári a zároveň som si vedmý oprávnenia kedykoľvek písomne odoprieť udelený písomný súhlas.