Obchodné právo


 • 1. Corporátne právo

  2. Vzťahy so štatutárnymi orgánmi

  3. Zmluvné právo

  a)  Poradenstvo a účasť pri obchodných rokovaniach
  b)  Informácie o zmluvnej strane
  c)  Všeobecné obchodné podmienky
  d)  Formulárové zmluvy
  e)  Správa pohľadávok

  4. M&A (Fúzie a akvizície)

  a)  vnútroštátne zlúčenia
  b)  cezhraničné zlúčenia

  5. Ochrana obchodného mena

  6. Ochrana práv duševného vlastníctva a priemyselných práv

  7. Právo cenných papierov (zmenky, akcie)

  8. Poisťovníctvo a bankové právo