•  

Špecializácia:

 • - procesné právo vrátane ústavného práva
 • - ústavné právo
 • - správne právo vrátane daňového práva
 • - pracovné právo
 • - obchodné právo
 • - občianske právo

Dĺžka praxe

 • 17 rokov

Znalosť jazykov:

 • slovenský, český, nemecký, anglický

Kontakt:

 • mhudec@proiuris.sk
 • +421 2 6241 3795
 

JUDr. Marek Hudec

advokát a konateľ 
e-mail: mhudec@proiuris.sk

 • - zapísaný v slovenskej advokátskej komore od roku 2000 pod číslom 1081
  - člen Karlovarských právnických dní

Profesný rozvoj

 • Od júla 2008  Člen spoločenstva advokátov PROiURiS
 • 2006 - 2008 Advokát - partner v združení ADius
 • 2002 - 2006 Advokát - partner v Advokátskej kancelárii Heringeš & Partner
 • 2004 - Absolvovanie školenia ,, Anwaltliches Marketing und Berufsrecht'', Mníchov, Nemecko
 • 2002 - Absolvovanie školenia ,,Verkehrsrecht'', Bochum, Nemecko
 • 2001 - Výkon praxe v Advokátskej kancelárii Schaffer und Partner v.o.s., Praha, ČR
 • 2000 - 2002 - Výkon advokátskej praxe v Advokátskej kancelárii Valovičová  Železník Bratislava
 • 2000 - Úspešné absolvovanie advokátskej skúšky
 • 2000 - Rigorózna skúška na UK Bratislava, získanie titulu JUDr.
  Rigorózna práca na tému: ,,Konanie pred Ústavným súdom SR a ochrana základných práv a slobôd''
 • 1998 - Hospitačný program Spolkovej advokátskej komory, Nemeckého advokátskeho zväzu a Nemeckej nadácie pre medzinárodnú právnu spoluprácu v Bonne
 • 1998 - Výkon právnej praxe na pozícii asistent v nemeckej Advokátskej kancelárii Knarr und Knopp, Darmstadt
 • 1997 - 2000 Výkon právnej praxe na pozícii advokátsky koncipient advokátky JUDr. Dagmar Valovičovej v Advokátskej kancelárii Valovičová a Partneri, Bratislava
 • 1997 - Ukončenie vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, diplom Magister práv 
 • 1996 - Výkon právnej praxe na pozícii asistent v Advokátskej kancelárii Valovičová a Partneri, Bratislava
 • 1996 - Výkon právnej praxe na pozícii asistent v Advokátskej kancelárii Čechová - Hrbek, Bratislava
 • 1993 - 1995 Výkon právnej praxe na pozícii asistent u JUDr. Jozefíny Královej, advokátky, Bratislava
 • 1993 - Účasť na seminári rímskeho práva vo Viedni s prof. Blahom (UK Bratislava) a prof. Hausmaningerom (Universität Wien)
 • 1993 - Výkon právnej praxe na Okresnom súde Bratislava I