E-Trend:Dedičské právo


  • Vzdať sa dedičstva v prospech súrodencov?

  • Môžem odmietnuť dedičstvo po zosnulej matke v prospech mojich dvoch súrodencov? Zo zákona sme dedičmi až šiesti súrodenci.
  • Odpoveď nájdete tu